reklama

Interní Med. 2006; 8(2): 85-87

Neobvyklá příčina horečky nejasného původu - generalizovaná panikulitida typu Weber-Christianovy choroby

MUDr. Pavel Malina2,1, MUDr. Eva Cimburová2, MUDr. Alena Kůsová2, MUDr. Ladislav Fábik2, MUDr. Martina Olejárová3
1 Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Písek
2 Interní oddělení, nemocnice Písek
3 Revmatologický ústav, Praha

Horečka nejasného původu je definována jako alespoň 3 týdny trvající subfebrilie či febrilie se záchytem febrilií nad 38,5 °C, kdy po 3 dnech hospitalizace či po 3 ambulantních vyšetřeních není jasná etiologie (1). Všeobecně užívanou zkratkou je FUO (Fever of Unknown Origin).Příčinou jsou nejčastěji infekce (30–40 %), nádorová onemocnění (20–30 %), revmatická onemocnění (10–20 %), dále se objevuje poléková horečka, smyšlená horečka, habituální hypertermie a nediagnostikované stavy (1).

Zveřejněno: 1. červen 2006


Reference

 1. Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. Grada 2001: 648.
 2. Arnold HA, Bainborough AR. Christian disease with visceral involvement; Case report and review of the literature. Can Med Assoc J. 1963 Nov 30; 89: 1138-1142.
 3. Beerman H. Weber Christian syndrome. Am J Med Sci. 1953 Apr; 225 (4): 446-462. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Crane JT, Aguilar MJ, Grimes OF. Isolated lipodystrophy, a form of mesenteric tumor. Am J Surg. 1955 Aug; 90 (2): 169-179. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Isselbacher KJ, Braunwald E, et al. Harrison´s Principles of Internal Medicine, 14th ed., 1998: 2135-2136.
 6. Milner RDG and Mitchinson MJ. Systemic Weber-Christian disease. J Clin Pathol. 1965 March; 18(2): 150-156. Přejít k původnímu zdroji...
 7. www.emedicine.com/ped/topic2429.htm
 8. Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. Grada 2001: 648.
 9. Arnold HA, Bainborough AR. Christian disease with visceral involvement; Case report and review of the literature. Can Med Assoc J. 1963 Nov 30; 89: 1138-1142.
 10. Beerman H. Weber Christian syndrome. Am J Med Sci. 1953 Apr; 225 (4): 446-462. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Crane JT, Aguilar MJ, Grimes OF. Isolated lipodystrophy, a form of mesenteric tumor. Am J Surg. 1955 Aug; 90 (2): 169-179. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Isselbacher KJ, Braunwald E, et al. Harrison´s Principles of Internal Medicine, 14th ed., 1998: 2135-2136.
 13. Milner RDG and Mitchinson MJ. Systemic Weber-Christian disease. J Clin Pathol. 1965 March; 18(2): 150-156. Přejít k původnímu zdroji...
 14. www.emedicine.com/ped/topic2429.htm
Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.