Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Interní medicína pro praxi

Interní Med. 2006; 2:

Neobvyklá příčina horečky nejasného původu – generalizovaná panikulitida typu Weber-Christianovy choroby

MUDr. Pavel Malina2,1, MUDr. Eva Cimburová2, MUDr. Alena Kůsová2, MUDr. Ladislav Fábik2, MUDr. Martina Olejárová3
1Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Písek
2Interní oddělení, nemocnice Písek
3Revmatologický ústav, Praha

Horečka nejasného původu je definována jako alespoň 3 týdny trvající subfebrilie či febrilie se záchytem febrilií nad 38,5 °C, kdy po 3 dnech hospitalizace či po 3 ambulantních vyšetřeních není jasná etiologie (1). Všeobecně užívanou zkratkou je FUO (Fever of Unknown Origin).Příčinou jsou nejčastěji infekce (30–40 %), nádorová onemocnění (20–30 %), revmatická onemocnění (10–20 %), dále se objevuje poléková horečka, smyšlená horečka, habituální hypertermie a nediagnostikované stavy (1).


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.